Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart programı, kriterlere dayalı bir modele göre nitelikli üçüncü ülke vatandaşlarının Avusturya'ya göçünü düzenler. Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart alabilmek için başvuru sahibinin yeterli puanı (örn: eğitim, mesleki deneyim, yaş, dil becerilerine göre değişen toplam puan) elde etmesi gerekmektedir. 

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart“ sistemiyle AB üyesi olmayan ülkelerden ilgili kişiler, objektif kriterler aracılığıyla göç edip edemeyeceklerini ve hangi koşullarda göç edebileceklerini doğrudan öğrenebilmektedir. Puan sistemi şu kriterlere dayanmaktadır:

 • - Kalifikasyon
 • - Mesleki tecrübe
 • - İngilizce veya Almanca dil bilgisi
 • - Yaş
 • - Avusturya'da üniversite eğitimi (yüksek niteliklli çalışanlar için)

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart“ 24 ay ile sınırlıdır ve başvurusu yapılan işverenin yanında çalışma imkanı sunmaktadır. Bu işlemden sonra sahibine serbest iş pazarına erişim sağlayan "Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart Plus"  için başvuruda bulunulabilir.

“Beyaz-Kırmızı-Beyaz Kart” üzerinden Avusturya’ya göç eden kişilerin ülkeye gelmeden önce Almanca bilgisi ispat etmeleri zorunlu değildir (“Göç Öncesi Almanca” zorunluluğuna tabi değillerdir). Ancak Almanca veya İngilizce bilmeleri durumunda puan toplayabilirler.

“Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart” ile işgücü olarak gelenlerin aile üyeleri kota sınırlamasına tabi değillerdir ve hemen serbestçe iş piyasasına geçme hakkı sunan “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart plus” almaktadırlarlar. Aile üyeleri için “Göç Öncesi Almanca” koşulları geçerlidir.

Alva Personel olarak mevcut olan 7 kategori arasından ilk 3 kategoriye uygun adayların danışmanlık hizmetini yürütmekteyiz.

Puanlama Sistemi aşağıda yer alan 3 kategori üzerinden yapılmaktadır.

1. İş gücü açığı bulunan mesleklerde çalışacak nitelikli işçiler için Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart, iş teklifi alan ve iş açığı bulunan mesleklerde eğitim veya öğretim gören üçüncü ülke vatandaşlarını hedefler. Bu amaçla, yıllık olarak güncellenen ve vasıflı işçi ihtiyacına yönelik iş gücü açığı bulunan mesleklerin bir listesi bulunmaktadır.

2. Yüksek nitelikli çalışanlar için Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart, özel niteliklere sahip üçüncü ülke vatandaşlarını hedefler. Bu, örneğin üst düzey yönetim pozisyonlarında uzun süredir devam eden mesleki deneyimi içerebilir. Kural olarak, bu vasıflı çalışanlar Avusturya'ya diğer vasıflı işçilerden daha hızlı göç edebilirler. Bu, özellikle iş gücü piyasası testinin gerekli olmadığı gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

3. Diğer kilit mesleklerde çalışacak işçiler için Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart, diğer kategorilerde yer almayan ancak yine de nitelikli işçi olarak istihdam teklifi alan tüm nitelikli çalışanları hedefler. Avusturya'daki bir şirkette iş teklifi almış ve başka hiçbir Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart veya Mavi Kart başvurusunda bulunmayan üçüncü ülke vatandaşlarını hedefler. Bu durumda belli bir asgari ücrete uyulması gerekir. 1. İş Gücü Açığı Bulunan Meslekler için Puanlama Sistemi

Avusturya’da bazı meslekler yoğun ilgi görmektedir ve bu alanlarda nitelikli iç gücü eksikliği yaşanmaktadır. Bu yüzden dünyanın her yerinden gelecek uzmanlar için bu alanlarda iş şansı mevcuttur. “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart” ile kolayca Avusturya’ya göç etme ve kendi niteliklerine uygun mesleği icra etme fırsatı doğmuştur.

İş gücü açığı olan meslekler ile ilgili iş piyasasındaki ihtiyaca göre yıllık bir liste oluşturulmakta ve yayınlanmaktadır. 2019 yılı itibariyle federal eyaletler eksik bulunan meslekleri uzman elman düzenlemesi kapsamında belirleyebilirler.

AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek uzman personeller aşağıdaki  koşullar altında başvuru yapabilir:

 •  - İş gücü açığı olan bu mesleklerden birinde mesleki eğitim almış olmalısınız.
 •  - Avusturya’da, ilgili yasaya veya toplu sözleşmeye göre asgari ücret ve olası bir ortak şirketin fazla ödeme yaptığı bir iş pozisyonuna sahip olmalısınız.
 •  - 90 Puan üzerinden en az 55 puana erişmiş olmalısınız.

 

İş Gücü Açığı Bulunan Mesleklerde Çalışacak Nitelikli İşçiler için Puanlama

Alınabilecek maksimum puanların toplamı:

90

Ağırlıklı şirket dilinin İngilizce olması koşuluyla, İngilizce bilgisi için ek puan

5

Gereken minimum puan:

55

 

PUANLAMA DETAYI

Vasıf

Alınabilecek maksimum puan: 30

İş gücü açığı bulunan meslekler için geçerliliği olan eğitimin tamamlanması (Minimum 3 yıl)
* Mesleğiyle ilgili Meslek Lisesi Diploması olanlar 
* Mesleğiyle ilgili Meslek Yüksek Okulu Mezunları (Önlisans)
* Mesleğiyle ilgili 4 yılllık Fakülte Mezunları

30

Uygun iş deneyimi

Alınabilecek maksimum puan: 20

Mesleki deneyim (her altı ay için)

Avusturya'da mesleki deneyim (her altı ay için)

1

2

Almanca bilgisi *
* Goethe-Institut, TELC, ÖSD sertifikaları geçerlidir.

Alınabilecek maksimum puan: 15

En basit seviyede temel dil kullanımı (A1 seviyesi)

5

Derinlemesine temel dil kullanımı (A2 seviyesi)

10

Dilin bağımsız kullanımı (B1, B2, C1, C2 seviyeleri)

15

İngilizce bilgisi *
Cambridge, TELC, IELTS, TOEIC, TOEFL sertifikaları geçerlidir.

Alınabilecek maksimum puan: 10

Derinlemesine temel dil kullanımı (A2 seviyesi)

5

Dilin bağımsız kullanımı (B1, B2, C1, C2 seviyeleri)

10

Yaş

Alınabilecek maksimum puan: 15

30 yıla kadar

15

40 yıla kadar

10

50 yıla kadar

5

2. Yüksek Nitelikli Çalışanlar için Puanlama Sistemi

Yüksek nitelikli Meslekler için aşağıdaki koşullar geçerlidir:

 • - Peşin olarak bir iş pozisyonu ibraz etme zorunluluğunuz yoktur.
 • - 100 Puan üzerinden en az 70 puana erişmeniz durumunda Avusturya’da yerinde iş arayabilmek için 6 aylık bir vize alırsınız (iş arayan vizesi)
 • - Bu 6 aylık süre içerisinde niteliğinize uygun bir iş bulmanız durumunda “Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart” size ayrıca bir iş piyasası testi yapılmaksızın verilecektir.

Yüksek nitelikli çalışanlar için puan sistemi mesleki tecrübe, yabancı dil bilgisi ve yaş gibi genel kriterlerin yanı sıra Avusturya iş piyasasında yoğun rağbet gören özel nitelik ve yeteneklere dayanmaktadır.

2019 yılı itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenleme ile işgücüne duyulan ihtiyaç doğrultusunda belirli meslekler için asgari puan 65'e düşürülebilir.

Yukarıda belirtilen düzenleme 2019 yılı itibariyle aşağıdaki meslekler için geçerli olacaktır:

 •  - Elektrik mühendisliği mezunları
 •  - Lisansüstü Makine Mühendisleri
 •  - Veri işleme için yüksek lisans mühendisleri
 •  - Elektronik ve haberleşme mühendisliği mezunları
 •  - Lisansüstü mühendis (özel meslekler)
 •  - İşletme mezunları
 •  - Ekonomik mütevelli
 •  - Hekimler

 

Yüksek Nitelikli Çalışanlar için Puanlama

Alınabilecek maksimum puanların toplamı:

100

Gereken minimum puan:

70

 

PUANLAMA DETAYI

Özel Nitelikler veya Beceriler

Alınabilecek maksimum puan: 40

4 yıllık fakülte mezuniyeti

20

·     Matematik, Bilişim, Doğa Bilimleri veya Teknoloji alanı

30

·     Doktora veya daha yüksek mezuniyet

40

Borsada işlem gören bir şirkette veya sorumlu dış ticaret ofisinden faaliyetleri veya iş alanı hakkında olumlu görüş alınan bir şirkette, 
yönetici pozisyonunda geçen yıl brüt yıllık maaşı:

·     50.000 EUR ila 60.000 EUR

·     60.000 EUR ila 70.000 EUR

·     70.000 EUR üzerinde

 


20

25

30

Araştırma veya yenilik faaliyeti (patent başvuruları, yayınlar)

20

Ödüller (tanınmış ödül kazananlar)

20

Mesleki Deneyim (eğitim veya yönetim pozisyonuna ait)

Alınabilecek maksimum puan: 20

Mesleki deneyim (her yıl için)

1

Avusturya'da en az altı aylık iş deneyimi varsa

10

Yabancı Dil Yeterliliği *

* İngilizce için : Cambridge, TELC, IELTS, TOEIC, TOEFL
* Almanca için: Goethe-Institut, Österreichischer Integrationsfonds, Telc GmbH, ÖSD sertifikaları geçerlidir.

Alınabilecek maksimum puan: 10

Almanca veya İngilizce bilgisi (A1 seviyesi) 

5

Almanca veya İngilizce bilgisi (A2 seviyesi)

10

Yaş

Alınabiliecek maksimum puan: 20

35 yıla kadar

20

40 yıla kadar

15

45 yıla kadar

10

Avusturya'da Çalışmalar

Alınabilecek maksimum puan: 10

Çalışmanın ikinci aşaması veya öngörülen AKTS kredi puanlarının yarısı

5

Tüm diploma veya lisans ve yüksek lisans derecesi

10

 

3. Diğer Kilit Mesleklerde Çalışanlar için Puanlama Sistemi

Üçüncü bir ülkeden geliyorsanız ve niteliklerinize göre bir şirkette kilit işçi olarak görev almanız gerekiyorsa, aşağıdaki şartları yerine getirmek koşuluyla 24 ay süreyle kırmızı-beyaz-kırmızı kart başvurusunda bulunabilirsiniz:

 • Kamu İstihdam Servisi (AMS), şirkete, iş arayan olarak kayıtlı eşit niteliklere sahip işçiler sağlayamamış olmalıdır.
 • Sözleşme imzalanan şirketin size  2022 yılı için aylık brüt 2.835 EUR yasal asgari ücret artı özel ödemeler ödemesi gereklidir.
 • 90 Puan üzerinden en az 55 puana erişmiş olmalısınız. 

 

Diğer Kilit Mesleklerde Çalışanlar için Puanlama

Alınabilecek maksimum puanların toplamı

90

Ağırlıklı şirket dilinin İngilizce olması koşuluyla, İngilizce bilgisi için ek puan

5

Profesyonel sporcular ve profesyonel spor antrenörleri için ek puan

20

Gereken minimum puan

55

 

PUANLAMA DETAYI 

Vasıf

Alınabilecek maksimum puan: 30

Tamamlanmış mesleki eğitim veya özel bilgi veya beceriler*

 

* Müzisyenler, tasarımcılar, profesyonel sporcular gibi belirli bilgi veya becerilere sahip kilit çalışanların resmi eğitim niteliklerine dair kanıt sunmaları gerekmez.

20

Meslek yüksek okulu veya önlisans derecesi

25

Dört yıllık fakülte mezuniyeti

30

Uygun iş deneyimi

Alınabilecek maksimum puan: 20

Mesleki deneyim (her yıl için)

1

Avusturya'da mesleki deneyim (her altı ay için)

2

Almanca bilgisi *

* Goethe-Institut, Österreichischer Integrationsfonds, Telc GmbH, ÖSD sertifikaları geçerlidir.

Alınabilecek maksimum puan: 15

En basit seviyede temel dil kullanımı (A1 seviyesi)

5

Derinlemesine temel dil kullanımı (A2 seviyesi)

10

Dilin bağımsız kullanımı (B1 seviyesi)

15

İngilizce bilgisi *
* İngilizce için : Cambridge, TELC, IELTS, TOEIC, TOEFL sertifikaları geçerlidir

Alınabilecek maksimum puan: 10

Derinlemesine temel dil kullanımı (A2 seviyesi)

5

Dilin bağımsız kullanımı (B1 seviyesi)

10

Yaş

Alınabilecek maksimum puan: 15

30 yıla kadar

15

40 yıla kadar

10