Avusturya'da 2013'te Yürürlüğe Giren Geçici İstihdam Yasası

1 Ocak 2013'te Avusturya'da yeni bir Geçici İstihdam Yasası (AÜG) yürürlüğe girdi. AÜG, bir personel hizmet sağlayıcısı olarak bizimle iş birliğinizin temelidir.

Yürürlüğe giren bu yasanın önemli maddeleri aşağıda belirtilmiştir. 

1. Ayrımcılığa karşı kapsamlı koruma

İşverenin elinde kanıt veya geçerli bir sebep olmadığı sürece işten çıkarma mümkün değildir.  Bu madde sayesinde çalışanlar için iş yerinde oluşabilecek ayrımcılık ve mobbing ihtimali de azalmış oluyor. Çalışanların sıklıkla cinsiyet, din veya ırk ayrımcılığına maruz kalması üzerine getirilen bu yasa, ayrımcılığa karşı kapsamlı bir koruma niteliğindedir. Bu maddeye göre işverenin birini alakasız nedenlerle (örneğin yaş, cinsiyet, köken, din vs.) işten çıkarması durumunda, hakaretin tazmini de dahil olmak üzere doğacak zararlardan işveren sorumludur. 

2. Şirket kantininde eşitlik, sosyal yardımlar ve şirket emekli maaşları

Şirket kantinindeki herkes için aynı fiyatlar, aynı sosyal yardımlar ve uzun süreli görevlendirmelerde (4 yıldan itibaren), emeklilik fonlarına veya şirket toplu sigortasına aynı oranda katılım hakkı sunulmaktadır. Bu madde ile eşitlik ve sosyal yardım hususlarının önemine vurgu yapılmıştır.

3. Çalışanlar için daha iyi eğitim

Yasanın bu maddesine göre işverenler artık geçici işçilerin dahili ileri eğitim önlemlerine katılımını desteklemekle yükümlüdür. Mevcut toplu olarak kararlaştırılan ileri eğitim fonu, 2014'ten itibaren yasal, sosyal ve ileri eğitim fonuna aktarılacak ve AMS'den yılda 2 milyon € (2018'den 1.5 milyon €) ve "başlangıç ​​finansmanı" ile finanse edilecektir. Daha sonra geçici çalışanlara da açıktır. Bu da çalışanların eğitim ve ileri eğitim için kesinti süresini kullanmalarına ve ayrıca vasıflı işçilerin eğitim alabilmeleri için kursları tamamlamalarına olanak tanır.

4. Ücretlendirme hakkında daha fazla bilgi

2013'ten itibaren her göreve başlamadan önce "operasyonel bilgiler", işveren şirketin KV'sindeki sınıflandırmayı da içermelidir ve buna ek olarak ödenek, ek ücret ve benzeri temel ücretler ayrıca gösterilmelidir. Yapılacak iş, görevin beklenen süresi ve varsa işin harici olduğu belirtilmelidir. Ağır iş veya ağır gece çalışması yapılıyorsa (ağır çalışma aylığı nedeniyle önemlidir!), işveren bunu acenteye bildirmek zorundadır. İkincisi, bunu sosyal güvenliğe bildirmeli ve ilgili çalışana bir kopyasını göndermelidir. 

5. İş kazalarına karşı etkili önlemler

Yasanın bu maddesi, iş sektöründeki olası kazaları engellemek ve gerekli önlemleri almak amacıyla konulmuştur. Bu maddeye göre geçici çalışanlar görevlerine başlamadan önce özel gereksinimler (örn: yükseklik korkusu) ve tehlikeler konusunda yazılı olarak bilgilendirilmelidir. 2013'ten itibaren, bu aktivitedeki herhangi bir değişiklik için de geçerlidir (devam eden bir görev olması durumu da dahildir). İşveren firmalar, tüm iş sağlığı ve güvenliği belgelerini geçici işçilere ulaştırmakla ve işyerindeki tehlikeler hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

6. İşe alınma şansı 

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren, uygun her pozisyon, özellikle geçici çalışanların erişebileceği şekilde şirkette kamuya ilan edilmelidir. Çalışanların başvuru sürecinde dezavantajlı duruma getirilmeleri bu maddeyle engellenmiştir.