Avusturya‘da  Çalışma Hayatı

En iyi çalışma koşulları

İnsanlar Avusturya'da yerli ya da yabancı olarak çalışırken de birçok avantajdan yararlanabilirler. Çalışanların hakları, iş yasaları tarafından son derece iyi korunur ve desteklenir. Dünyadaki en düşük ikinci grev oranına sahip olması çalışanlar ile işverenler arasındaki mükemmel ilişkileri yansıtır.

Normal çalışma saatleri ve dinlenme süreleri

Avusturya'da normal çalışma saatleri günde sekiz saat ve haftada 40 saattir. Ek çalışma saatleri fazla mesai olarak kabul edilir ve yüzde 50 ek ücretle veya telafi edici izin alma hakkı ile ödenir.

Eylül 2018'den itibaren, bazı durumlarda artık günde on iki saate ve haftada 60 saate kadar çalışmaya izin verilmektedir. Bununla birlikte, dört aylık bir süre boyunca, haftalık ortalama çalışma süresi haftada 48 saati geçmemelidir. Dört günlük bir çalışma haftası durumunda. Haftalık 40 çalışma saatinin öngörülen normal çalışma süresine ulaşmak için haftada on saat çalışmak mümkündür. Ayrıca, normal çalışma süresi, örneğin çalışma süresinin belirli bir süreye yayılması veya esnek çalışma saatleri bağlamında esnek çalışma süresi modelleri bağlamında uzatılabilir. Bununla birlikte, bazı endüstrilerde toplu sözleşmeler, yasal olarak öngörülen haftalık çalışma saatlerinin azaltılmasını belirtmektedir.

Tatil hakkı

Avusturya'da çalışmanın her yılı için, çalışanlar en az beş haftalık ücretli tatil (30 çalışma günü) hakkına sahiptir. Bu, Avusturya'da hem tam zamanlı istihdam hem de yarı zamanlı ve marjinal istihdam için geçerlidir.

Kullanılmayan tatil hakkı iki yıl sonra sona erer.

Hamilelik ve Ebeveyn İzni

İşvereninize hamileliğiniz hakkında bilgi verildiği andan itibaren, doğumdan dört ay sonrasına kadar işten atılamaz veya size bildirimde bulunulamaz. Ayrıca hamilelik sırasında ve doğumdan sonraki 12 haftaya kadar annelerin işte ağır fiziksel emek vermelerine izin verilmez. Doğumdan sekiz hafta önce başlayan ve doğumdan sekiz ila 12 hafta sonra biten herhangi bir işin yapılması yasağı vardır. Anne bu süre zarfında çalışmaya devam etmek istese bile buna izin verilmez (nadiren tıbbi onay gerektiren istisnalar vardır). Bir işveren bu süre zarfında anne adayına uygun iş bulamazsa geçici olarak mazur görülür ancak ücret tam olarak ödenmeye devam eder.

Aile desteği

Çalışanların ücretli analık veya babalık izninin yanı sıra çocuk parası alma hakkı vardır.

İstihdamın sona ermesi

İhbar süreleri ve istihdamın sona erme tarihleri toplu sözleşmeler ve iş sözleşmeleri ile belirlenir. Aksi takdirde, Maaşlı Çalışanlar Yasası veya Avusturya Genel Medeni Kanun’u geçerlidir. Prensip olarak, iş ilişkisini fiilen sona erdirmeye kimin karar verdiğine bağlı olarak, işçi veya işveren tarafından istihdamın sona ermesi arasında bir ayrım yapılır.

Maaş 

Ortalama brüt aylık maaş, Ortalama 2000 EUR civarındadır. Satın alma gücü açısından eyaletler arasında küçük farklar mevcuttur.

Ek Ödemeler

Aylık maaşa ek olarak 2 maaş ikramiye ödenir. Bunun yanı sıra birçok şirket tatil ücreti, bayram ve Noel ikramiyeleri gibi özel ödemeler yapar. Yasal bir hak olmamakla birlikte uygulamada çalışanların büyük çoğunluğu bu özel ödemelerden toplu ücret anlaşmaları sayesinde yararlanmaktadır.