Avusturya’da Sosyal Hayat

Her biri kendi eyalet hükümetine sahip dokuz bağımsız federal eyaletten oluşan bir ülke olan Avusturya, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve çoğu Birleşmiş Milletler kuruluşunun üyesidir. Başarılı katılım müzakereleri ve ulusal referandumdan sonra Avusturya, 1 Ocak 1995'te (İsveç ve Finlandiya ile aynı zamanda) AB'ye katılmıştır. O zamandan beri, AB'nin temel özgürlükleri de geçerlidir

Mükemmel altyapı

Avrupa’nın coğrafi olarak merkezinde olması sebebiyle Avusturya, önemli ulaşım yollarının ara yüzündeki konumu, tüm Avrupa ulaşım ve trafik altyapısına mükemmel bağlantılar sunmaktadır. Yaklaşık 2.000 kilometrelik iyi gelişmiş otoyollar ve otoyollar, demiryolu bağlantıları ve yoğun bir uçuş bağlantıları ağıyla tamamlanan bir su yolu olarak Tuna, özellikle Doğu Avrupa'daki tüm bölgelere hızlı erişilebilirlik sağlar.

Yaşam giderleri

Kira, yemek, toplu taşıma, eğlence etkinlikleri ve giyecek gibi faktörleri dikkate alan çalışmalardan varılan sonuçlara göre dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında Hong Kong, Tokyo ve Singapur ilk sırada yer almaktadır. Avrupa’da ise Zürih, Bern ve Cenevre olmak üzere üç İsviçre şehri sıralamanın en üstünde yer alır. Viyana ise şu anda yaşam giderleri açısından dünyada 51. Sıradadır. Dolayısıyla Kopenhag (20), Londra (23), Milano (45) ve Paris (47) gibi karşılaştırılabilir Avrupa şehirlerinin önemli ölçüde gerisinde yer almaktadır.

Refah

Avusturya, Avrupa Birliği'nin en zengin ülkeleri arasında yer almaktadır. Ekonomi politikaları, yalnızca yüksek satın alma gücüne sahip bir pazarın değil, aynı zamanda ilgili tüketici altyapısının temelini oluşturur. Eurostat’a göre Avusturya'nın ekonomik gücü Avrupa Birliğinin %27 üzerindedir. Kişi başına düşen gelir açısından Lüksemburg, İrlanda ve Hollanda’nın ardından dördüncü sıradadır.

İleri düzeyde yabancı dil becerileri

Avusturya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin göç geçmişi var. Bu nedenle çalışanların büyük bir kısmı başta Doğu Avrupa dilleri olmak üzere yabancı dil becerilerine sahiptir. Bu, Güney Doğu ve Doğu Avrupa ile iş bağları kurmak söz konusu olduğunda Avusturya'nın bir numaralı iş merkezi olmasının önemli bir nedenidir.

Kültürel çeşitlilik

Ülkenin tarihsel olarak ilişkili kültürel ve dilsel çeşitliliği, uluslararası maddi mal, bilgi birikimi ve deneyim alışverişinde büyük bir güç oluşturmaktadır.

Sağlık hizmeti

Tıp uzmanları ve son teknoloji tıbbi hizmetler sunan enstitüler ve yoğun bir kamu ve özel hastane ağı tarafından sağlanan mükemmel sağlık hizmeti, Avusturya'daki sağlık sisteminin dünyanın en iyilerinden biri olmasını sağlar.

Ayda kişi başı 1.000,48 Euro'dan veya ortaklık başına 1.578,36 Euro'dan az kazanan Avusturya sakinleri, reçete ücretlerinden muafiyet ve yatarak tedavi için günlük ödenek başvurusunda bulunabilirler. Bu hem çalışanlar hem de serbest meslek sahipleri için geçerlidir.

Sosyal güvenlik ve refah sistemi

Avusturya'nın asgari yardımların yanı sıra sosyal sigorta ve emeklilik yardımları gibi sosyal hizmetleri, ülke sakinleri için çok yüksek bir sosyal güvenlik düzeyine katkıda bulunur.

Avusturya, Fransa, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İtalya ve İsveç ile birlikte gayri safi yurtiçi hasılasının dörtte birinden fazlasını sosyal harcamalara yatıran sekiz ülke arasında yer almaktadır. Bu, yüzde 20,1 olan OECD ortalamasının açıkça üzerindedir.

Avusturya'daki sosyal sigorta sistemi, merkezi ve merkezi olmayan bileşenlerin bir karışımı ile karakterize edilir. Sosyal sigorta sistemine, yasal olarak zorunlu sosyal sigorta yardımlarının yanı sıra, kanıtlanmış herhangi bir muhtaçlığa bakılmaksızın tüm nüfus için evrensel hizmetler hakimdir. Sağlık sisteminin bir kısmı, toplu konut, sosyal hizmetlerin büyük bir kısmı, çocuk bakım tesisleri ve asgari gelir, bölgesel yetkinlikler, yani federal eyaletlerin, belediyelerin ve şehirlerin elindedir.

Avusturya, işverenlerin ve çalışanların büyük ekonomik çıkar grupları ve hükümet arasında özellikle iyi gelişmiş bir iş birliği sistemine sahiptir. Avusturya sosyal ortaklığı, fikir birliğine varma yeteneği, çıkarların uzlaştırılması ve koordineli bir yaklaşım sayesinde Avusturya'da ekonomik büyümeye ve sosyal barışa önemli bir katkıda bulunur.

Sosyal sigorta sistemi

Avusturya sosyal sigorta sistemi zorunlu bir sigorta planını temsil eder. Katkı payları tüm çalışanlar adına ve varsa yakınları adına da işverenler tarafından ödenir. Ticaret ruhsatına sahip serbest meslek sahipleri, yeni serbest meslek sahipleri ve müteahhitler sosyal güvenlik katkı paylarını kendileri ödemek zorundadır. İstihdam edilen kişilerin (işçiler ve serbest çalışanlar) yasal katkı payları işverenler tarafından otomatik olarak kesilerek vergi dairesine ödenir. İşverenler ayrıca çalışanlarını sosyal sigorta sistemine kaydettirmekten de sorumludur.

Avusturya sosyal sigorta sistemi birkaç farklı sütundan oluşmaktadır:

- Doğum iznini de kapsayan sağlık sigortası: Sağlık sigortası yardımları, tıbbi tedavi, hastaneye yatış, tıbbi kontroller, çocuk bakım ödenekleri, hastalık yardımları vb. masrafların üstlenilmesini içerir. Belirli koşullar altında, aile üyeleri ücretsiz sigortalıdır.

- İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası,

- Emeklilik sigortası

- İşsizlik sigortası: Her maaşlı çalışan otomatik olarak işsizlik sigortasına ödeme yapar. İşinizi kaybederseniz, Avusturya Kamu İstihdam Kurumu (AMS), siz yeni bir iş bulana kadar sosyal sigortanızın masraflarını karşılar.

Birkaç istisna dışında herkes sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Bu gereklilik ve prim oranı milliyetten, Avusturya'da ikamet yerinden veya bireysel tıbbi risk faktörlerinden bağımsızdır.

Yüksek yaşam kalitesi

Avusturya'daki yüksek yaşam kalitesi, düşük suç oranına, yüksek sosyal güvenlik düzeyine ve çekici bir iş yerine yansıyor. 2019 Yılında Avusturya, yaşam kalitesi (IMD WCY) açısından tüm dünyada ikinci sırada yer almıştır. Ayrıca, Mercer Group tarafından derlenen en son "Yaşam Kalitesi Araştırması 2019" a göre Viyana, üst üste 10 yıl boyunca dünyanın en yaşanabilir şehri unvanını taşımıştır.