Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart Nedir?

Kırmızı-Beyaz–Kırmızı Kart, Avusturya'da vasıflı işçi olarak çalışmak isteyen ve kalıcı olarak Avusturya'da kalmak isteyen üçüncü ülke vatandaşları için oturma izni sunmaktadır. Sadece bir Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart değil, toplam 7 alt kategori var. Her alt kategori belirli bir hedef gruba yöneliktir ve sözde bir puan sistemine dayanır. Bu, yalnızca yeterli puan toplarsanız belirli bir Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart alabileceğiniz anlamına gelir. En önemli şartlar ise yeterlilik, iş deneyimi, yaş, dil becerileri olarak sıralanabilir.

Avusturya'nın Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart, Avusturya'da vasıflı işçi olarak çalışmak isteyen ve kalıcı olarak Avusturya'da kalmak isteyen üçüncü ülke vatandaşları için oturma izni sağlamaktadır. Belirli bir işverenle geçici uzlaşma ve istihdam hakkı verir ancak bu hak başvuru sahibinin yeterli istihdamı kanıtlayabilmesi durumunda verilebilmektedir. Kırmızı-Beyaz-Kırmızı karta sahip olmak için puanlama sistemi üzerinden yeterli ölçüde puan (örn. eğitim, mesleki deneyim, yaş, dil becerilerine göre değişen toplam puan) toplamak gerekmektedir.

Toplam altı alt kategori vardır:

1. Eksik Mesleklerde Vasıflı işçiler için Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart, belirli meslek dallarında kıtlık yaşandığı durumlarda, iş teklifi alan ve bu meslekler için eğitim veya öğretim görmüş üçüncü ülke vatandaşlarını hedefler. Bu amaçla, yıllık olarak güncellenen ve vasıflı işçi ihtiyacına yönelik eksik mesleklerin bir listesi bulunmaktadır. Avusturya her yıl düzenli olarak bu kritik mesleklerinin bir listesini yayınlar.

2. Mezunlar için Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart, mezunlar için Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart, önceki on iki ay içinde bir Avusturya üniversitesi veya uygulamalı bilimler üniversitesinde öğrenim gören ve uygun bir iş teklifi alan üçüncü ülke vatandaşlarını hedeflemektedir. Bu durumda Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kartlara uygulanan gibi bir puan sistemi yoktur. Ayrıca, işgücü piyasası testi gerekli değildir.

3. Çok Yüksek Vasıflı İşçiler için Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart, özel niteliklere sahip üçüncü ülke vatandaşlarını hedefler. Bu, örneğin üst düzey yönetim pozisyonlarında uzun süredir devam eden mesleki deneyimi içerebilir. Kural olarak, bu vasıftaki çalışanlar Avusturya'ya diğer vasıflı işçilerden daha hızlı göç edebilirler.

4. Diğer Kilit İşçiler için Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart, kategorilerde yer almayan ancak yine de vasıflı işçi olarak istihdam teklifi alan tüm vasıflı çalışanları hedefler. Avusturya'daki bir şirkette iş teklifi almış ve başka hiçbir Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart veya Mavi Kart başvurusunda bulunmayan üçüncü ülke vatandaşlarını hedefler.

5. Serbest Meslek Sahibi Kilit İşçiler için Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart, Avusturya'nın ekonomik kalkınması üzerinde olumlu bir etkisi olacak şekilde en az 100.000 € 'luk yatırım yapabilecek olan üçüncü ülke vatandaşlarını hedeflemektedir.

6. Start-Up Kurucuları için Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart, gelecekteki şirketinin Avusturya ekonomisi için yenilikçi bir gelişmeyle sonuçlanması düşünülen en az 30.000 € 'luk bir yatırım transferi yapabilecek üçüncü ülke vatandaşları için tasarlanmıştır.

Tüm bu oturma izinleriyle aile birleşimi veya göç mümkündür. Aile üyeleri (karı / koca, sivil ortak, çocuklar), Avusturya işgücü piyasasına serbestçe erişmelerini sağlayan Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Artı Kart için başvurabilirler.

Alva Personal Kırmızı-Beyaz-Kırmızı kart için aşağıdaki grupların başvurusunu kabul edecektir: 

  • 1. Yüksek Nitelikli Çalışanlar
  • 2. İş Gücü Eksikliği Olan Mesleklerdeki İşçileri
  • 3. Diğer Kilit Meslek Sahipleri

Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kartın Sunduğu Haklar Nelerdir?

1. Kart sahiplerine yılda 14 maaş ödenmektedir.

2. İşvereninizle veya iş yerinize yaşadığınız ciddi problemlerde KBK Kart sahibi çalışan olarak UNDOK, Avusturya Ticaret Birlikleri Federasyonu, İşçi Mahkemesi veya Sosyal Sigorta Kurumu gibi işçilerin hak ve çıkarlarını koruyan kurumlara başvurma hakkınız var.

3. KBK Kart sahipleri, Avusturya vatandaşlarıyla eşit sosyal haklardan yararlanırlar.

4. Avusturya’da çalışan hakları, büyük bir önem taşır. Bu sebeple yaşanılan probleme de bağlı olarak birçok kurum, olası bir problem durumunda destek ve yardımlarını profesyonel bir şekilde sunmaya hazırdır.

5. Çalışanlar, Noel ve tatil zamanları için bonus ödemeler alırlar.